Despre Noi

Asociația Studenților Hyperion

Înființată în anul 2010, cu ajutorul și sprijinul Universității Hyperion din București, Asociația Studenților Hyperion (ASH) a venit în ajutorul studenților, pentru a-i ajuta în comunicarea cu profesorii, cu conducerea universității și în rezolvarea oricăror probleme pe care le-ar putea întâmpina pe parcursul anilor de studiu.

Începând din anul 2013, ASH a dobândit și personalitate juridică pentru a putea organiza mai ușor activități în interesul și cu ajutorul studenților, pentru a putea fi mai bine organizată și să poată reprezenta mai bine studenții în relațiile din afara Universității.

Asociația Studenților Hyperion din Universitatea Hyperion din Bucureşti are ca scop susţinerea intereselor generale ale absolvenţilor și studenţilor facultăţilor acestei universităţi, privind asistența și îndrumarea de specialitate în domeniile studiate, promovarea schimburilor stiinţifice şi culturale cu alte ţări, stimularea valorilor cultural-ştiinţifice, precum şi dezvoltarea activităţilor de cercetare, educaţie, învăţământ şi cursuri de formare profesională, coaching, training sau mentoring în diferite domenii, singură sau în asociere cu alte organizații sau instituții care activează în același domeniu de interes.

Principalul obiectiv al ASH este STUDENTUL și rezolvarea tuturor problemelor pe care acesta le poate întâmpina, dar și promovarea acestuia în relațiile cu Universitatea sau în afara acesteia.

Membrii Asociației sunt: membri fondatori, membri de onoare și membri asociați.

Membrii fondatori ai Asociației Studenților Hyperion, care reprezintă și Consiliul Director al acesteia, sunt Geo Alexandru Spânulescu – președinte, Cosmin Mugurel Cornici – vicepreședinte și Viorel Seceleanu – cenzor.

Persoanele care doresc să participe la realizarea obiectivelor ASH, primesc calitatea de membru, pe bază de cereri individuale de înscriere, aprobate de către Consiliul Director (cerere pe care o puteți găsi în cadrul acestui site).

În baza activității prin care se remarcă în cadrul ASH, membrii pot beneficia de anumite beneficii (reduceri de școlarizare, cursuri gratuite, invitații la diferite activități de specialitate etc.).

Membrii Asociați au următoarele obligații: de a respecta statutul și regulamentele asociației și ale unităților componente; de a respecta reglementările în vigoare privind activitatea asociației și de a participa și de a contribui la realizarea scopurilor și obiectivelor asociației.

Asociația Studenților Hyperion este un partener activ în toate activitățile din Universitate care privesc munca și viața studenților. Studenții au reprezentanți aleși în Senat și consiliile facultăților în proporție de cel puțin 25% din totalul membrilor acestor organizații. De asemenea, studenții sunt membri ai celor șase comisii ale Senatului, au reprezentanți în Consiliul de Administrație, în comisia de burse etc.

Asociația Studenților organizează activitățile din căminul studențesc prin Comitetul de cămin ales de către aceasta, prin votul liber al locatarilor căminului.

Acestea fiind spuse (scrise) vă așteptăm să vă înscrieți în Asociația Studenților Hyperion pentru a ne ajuta să îmbunătățim relațiile dintre cadrele profesorale (și cele de conducere) și studenți, pentru a ne aduce la cunoștință eventualele probleme și pentru a promova munca studenților Universității Hyperion pe plan național și internațional.

Vă așteptăm cu drag!